Wydrukuj stronę
Informacja dla osób głuchych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.
 
Skorzystanie z tłumacza jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego umówianie się na wizytę w sekretariacie szkoły. 
 
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej, która chce skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z poniżej wymienionych form kontaktu:
  • e-mail pod adres (formularz kontaktowy znajdujący się tutaj);
  • faksem pod numer: +48 18 266 59 44;
  • telefonicznie pod numer: +48 18 266 59 44 - za pośrednictwem innej osoby (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy), która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
  • pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ;
  • osobiście, lub przez osobę wymienioną w pkt. 3, składając pisemny wniosek w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu (ul. Plac Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ).
Usługa dostępna jest w sekretariace szkoły na pierwszym piętrze, przy Placu Słowaskiego 14.
Podpis
Elżbieta Jankowska
Opublikował
Administrator
Data wytworzenia
01.09.2020
Data publikacji
29.03.2023, 18:20
Ilość wyświetleń
194